Arkivernes Dag på Dalum Kloster


Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv i samarbejde med MT Højgaard om afholdelse Arkivernes Dag,

Lørdag den 11. november 2023, kl. 10 – 14 inviterer vi dig hermed til Arkivernes Dag på Dalum Kloster.
Vi har i år været så heldige, at vi har kunnet samarbejde om Arkivernes Dag med de nye ejere af klosteret – MT Højgaard.
Det har givet os mulighed for at lave en retrospektiv udstilling på klosteret om dets lange og omskiftelige historie. 

  • Fra etableringen af Bendiktiner nonneklosteret ved Odense Å i middelalderen. 
  • Over den spændende tid under kronen efter reformationen, hvor bl.a. Ellen Marsvin residerede på klosteret med Christian den 4. som hyppig gæst, når han besøgte sin hustru til venstre hånd Kirsten Munk og deres talrige børneflok. 
  • Til tiden som privat herregård under navnet Christiansdal med Benzon-familien i en central rolle. 
  • Tilbage til rollen som kloster for Sct. Hedvig Søstrene gennem mere end 100 år. 
  • Og endelig nutiden som spændende udviklingsprojekt og fremtiden som attraktivt bolig-, erhvervs- og rekreationsområde baseret på MT Højgaards ambitiøse planer for området.

På udstillingen vil der være plancher om klosterets historie, ejendomsbesiddelser, beboere og mysterier, ligesom der vil være mulighed for at få et indblik i MT Højgaards visioner og planer for området. Plancheudstillingen vil blive suppleret med en slide-serie baseret på fotograf Knud B. Hansens omfattende fotomateriale fra klosteret anno 2023.

Vi ser frem til at møde dig på Dalum Kloster! Der er indgang i klostergården.

Jørgen Skytte Andersen
Konst. arkivleder