Månedens foto – Marts

Pogeskolen, Hjallesegade 22, 1906/07.

Selv om skolen i Hjallese blev ombygget til en 4 klasset skole, kunne den ikke rumme det stigende antal børn i årene efter 1880. Der opstod derefter nogle private poge- og håndgerningsskoler, som især tog sig af begynderundervisningen af børn af ansatte på papirfabrikken. Ovennævnte skole var beliggende på hjørnet af Hjallesegade og Gartner Allé (nu Stenløsevej).

Læs mere om skolerne i Hjallese og i Dalum samt meget andet i den af Lokalhistorisk Forening udgivne bog: Dalum-Hjalleses historie i tekst og billeder. Kan købes på Lokalarkivet, Bøgedalvænget 4, Odense. Åbent torsdag 1600 – 17.30.