Generalforsamling

Generalforsamling og foredrag om de fynske herregårdes historie tirsdag 25.februar 2020

Dalum Hjallese Lokalhistoriske forening afholder Ordinær generalforsamling tirsdag 25.februar 2020 kl. 19:00 i Dalum Kirkes Anneks.

Generalforsamlingen begynder kl. 19 og slutter ca. kl. 20. Foreningens medlemmer får ved mødets afslutning udleveret det nye og fyldige Årsskrift 2019. Årsskriftet kan fås ved at indmelde sig i foreningen i forbindelse med mødet.

Efter generalforsamlingen er der igen i år et spændende foredrag, som er åbent for alle interesserede kl. ca. 20.15.

Museumsinspektør Ellen Warring, der er ansat ved Odense Bys Museer for Kulturarv, fortæller om de fynske herregårdes historie. Intet andet sted i Danmark ligger herregårdene så tæt som her på Fyn. Hvordan er de opstået? som borge, som gårde der har vokset sig store eller noget helt andet? Hvem kunne eje en herregård og hvad var adelens politiske rolle. Hvornår fik vi grevskaber og baronier? Netop i år er det 100 år siden at len og stamhus overgik til fri ejendom, hvad betød det for herregårdene og for familierne på godserne? Til dessert lidt om godset  Christiansdal og familien Benzon.

Der er fri adgang til foredraget – dog koster kaffen 20 kroner.

Velkommen på bagsiden. Danmarkshistorien på vrangen

 Torsdag den 7. november kl. 10-12:

”Velkommen på bagsiden. Danmarkshistorien på vrangen” ved lektor og forfatter Poul Duedahl, Ålborg Universitet

Denne formiddag handler om de menneskelige vildfarelsers historie, om eksperimenter der gik galt, kampe der blev tabt og ideer som ingen længere abonnerer på. Fortællinger, som kan være svære at få øje på, og som understreger den gamle sandhed om, at det som regel er sejrherren, der skriver historien. Tag med på en rejse tilbage til en eksotisk tid – 1800-tallet – og stift bekendtskab med den sidste hofnar på Augustenborg Slot, præstedatteren fra Fredericia som skiftede køn og blev sæbefabrikant, en sort plantageslave som gik i land på Skagens Gren flere år efter slavetransporternes ophør – og andre af danmarkshistoriens fraklip. Hør om en tid, hvor samfundsordenen byggede på kadaverdisciplin og samfundsfjender blev tortureret, brændemærket og halshugget. En tid hvor sindssygdom blev pryglet væk, mens forbrydere blev isolationsfængslet til de blev gale for så at blive eksporteret til udlandet på en enkeltbillet. En tid med statsstøttet sørøveri og lakuner af lovløshed. Og en tid hvor enkelte lod sig hverve af en kyssekult, mens andre solgte deres sjæl til Djævelen.

Poul Duedahl er lektor ved Historiestudiet på Aalborg Universitet og forfatter til den anmelderroste bog ’Velkommen på bagsiden’, der udkom i efteråret 2018 og blev kåret til Årets Historiske Bog samt nomineret til Blixenprisen og Weekendavisens Litteraturpris.

Arrangement i forbindelse med Lokalarkivets 40 års jubilæum i år i samarbejde med Lokalhistorisk Forening og Dalum Bibliotek

Dalum-Hjallese Lokalarkiv fylder 40 år

Dalum-Hjallese Lokalarkiv fylder 40 år i 2019, og det fejrer vi på forskellig vis.

Torsdag d. 7. november 2019 kl. 10-12 i Dalum Kirkeanneks er arkivet medarrangør, når Poul Duedahl holder foredrag om sin senest udkomne bog, Velkommen på bagsiden – Danmarkshistorien på vrangen.

Herefter er der mulighed for at besøge Dalum Bibliotek, hvor arkivet har en billedudstilling i det store lokale på 1. sal torsdag, fredag og lørdag i bibliotekets åbningstid. Her vises en række før og nu billeder fra Dalum og Hjallese.

Om lørdagen kl. 13 i bibliotekets biograf vises desuden en film fra 2006, hvor arkivet havde arrangeret hestevognsture i Dalum-Hjallese, hvor arkivmedarbejdere fortalte om de steder, der blev passeret på turene.

Arkivernes Dag lørdag d. 9. november 2019 kl. 14 – 16 fejrer vi arkivets 40 års jubilæum ved en reception i arkivet, Bøgedalvænget 4 med ”bobler” og chips, mens der bliver mulighed for at se en billedudstilling og mindes nogle af de mange aktiviteter, arkivet har deltaget i gennem årene. På fjernsynet kan man desuden se de før og nu billeder, der udstilles på Dalum Bibliotek i anledning af Arkivernes Dag.

Vi håber, rigtig mange vil lægge vejen forbi og mindes ”gamle dage” og få en arkivsnak.

Dengang der var dans og cykelløb i Fruens Bøge skov

Foredragsaften i Hjallese Kirkes anneks torsdag d. 24. oktober 2019 kl. 19.00 arrangeret af Dalum Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Fra midten af 1800-tallet og knap 100 år frem var Fruens Bøge skov det store forlystelsessted for Odenses bedre borgerskab. I skoven lå hele syv restauranter, hvoraf de fleste havde egen danseestrade og kunne betjene flere hundrede gæster. Den største restaurant var Skovpavillonen, der lå ved den store plads bag Fruens Bøge Station. På pladsen var opsat tribuner og restauranter til tilskuere, musiktribune til orkesteret og et stort dansegulv der kunne rumme flere hundrede dansende. I 1882 blev Odense Å-fart etableret så det blev lettere for de mange gæster fra Odense at komme ud til Fruens Bøge og i Odense Sommerrevy i 1896 sang man ”Sejle op af åen” for første gang. Og i 1894 blev anlagt en stor cykelbane overfor Fruens Bøge Station, hvor den seksdobbelte verdensmester Thorvald Ellegaard kørte sine første løb.

Kom og hør mere om det muntre liv i Fruens Bøge når Henrik Bjerregaard Jensen fra Dalum Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv fortæller og viser billeder om en periode i Odenses historie vi kunne lære af i dag.

Dalum Arkiv 40 år :-)

I år runder Dalum Lokalarkiv de 40 år, hvilket støtteforeningen Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening med sine 451 medlemmer her i efteråret vil markere med forskellige arrangementer i form af foredrag og udstillinger. Foreningen og lokalarkivet har ofte haft sine arrangementer i samarbejde med Dalum Kirke.

Det første møde i efterårets række af torsdagsmøder ved Dalum Kirke indledes således 5. september kl. 10 – 12 med et arrangement, der har rod i interessen for lokalhistorien. Titlen er ”Når historien fænger – om at blive fanget af den lokale historie”

Når historien fænger…

Torsdag den 5. september kl. 10-12
”Når historien fænger – om at blive fanget af den lokale historie”
ved Lillian Mørk, Kirsten Schougaard, Peter Svane Søndergaard og Ole Jeppesen.
I efteråret står historien centralt i vort program i Dalum Kirke, bl.a. fordi vi i år har haft et Lokalarkiv, der i 40 år har taget sig af vores fælles lokale historie. Sæsonens første torsdagsmøde handler om, hvordan den lokale historie har fænget hos nogle af stedets beboere.
Den nystartede Lokalhistoriske Studiekreds vil fortælle om glæden og spændingen ved at arbejde med den lokale historie i Dalum og Hjallese. Udover at læse gotisk håndskrift, snakke, holde oplæg, spise kage, søge i arkivalier, så har kredsen været på studieture til f.eks. Landsarkivet for Fyn og Dansk Folkemindesamling (Det Kongelige Bibliotek). Denne torsdag beretter medlemmerne bl.a. historien bag 2 gamle fotos på arkivet, som ingen før vidste noget om og om en skandale, da tjenestepigen på Dalum Mølle blev gravid med mølleren og fødte i dølgsmål.
Historiekredsen har plads til nye interesserede deltagere, så formiddagen byder også på lidt om de opgaver, som ligger og venter.

Mødet er i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Dalum-Hjallese og Lokalarkivet.
Tilmelding er ikke nødvendig, men dørene lukkes, når salen er fyldt. Adgang fra kl. 9.15

DANNEBROG – historien om danskernes flag

Torsdagsmøde i Dalum Kirke den 25. april 2019 kl. 10 – 12 ”DANNEBROG – historien om danskernes flag”  v. historiker, dr.theol. Carsten Selch Jensen

Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen under et voldsomt slag mellem danske korsfarere og estiske krigere i juni 1219 præcis der hvor den estiske hovedstad, Tallinn ligger i dag.
Den danske kong Valdemar Sejr havde den sommer atter en gang ført sin ledingsflåde til Estland i bestræbelsen på at underlægge sig den nordligste del af esternes land og omvende disse hedenske folk til kristendommen. Det skete i skarp konkurrence med den tyske mission og militære erobring der udgik fra Riga længere mod syd. De ældste fortællinger om Dannebrog som et himmelsk korsbanner har rødder i disse begivenheder men afslører interessant nok, at historien måske oprindeligt havde knyttet sig til et helt andet militært togt godt ti år før den danske konges angreb i 1219.
I dette foredrag forsøger Carsten Selch Jensen i anledning af den formodede 800 års fødselsdag at kaste lys over både legenden om Dannebrog og de bagvedliggende historiske begivenheder for at se om ikke vi kan blive lidt klogere på, hvor vi egentlig har vores flag fra?

Mødet er et fællesarrangement mellem Dalum Bibliotek, Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening og Dalum Kirke.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes, når salen er fyldt.

 

Kunst og Kultur 2019

“KUNST OG KULTUR” I DALUM KIRKE

Tema-lørdag den 30. marts kl. 9.30-16

Dalum Kirke og Dalum Bibliotek inviterer til temadag under overskriften:

Kunst og kultur bliver ofte benævnt som et og det samme – og i ét sammensat ord: kunstogkultur. Men hvad er kunst og hvad er kultur – og hvad skal vi med den?

Historisk set har brugt kunsten til at forholde os til den kultur, vi kommer fra igennem f.eks. arkitekturen, billedkunsten, musik og litteratur. Man kan stille mange spørgsmål om vigtigheden af den kultur, vi kommer fra og om vigtigheden af at kunne udtrykke og beskrive den.

Kulturen kan vi ikke løbe fra, den er vi født ind i, men kunsten, som vi bruger til at forholde os til den kultur vi kommer fra, kan diskuteres igen og igen. Kunsten er et redskab, som kan beskrive, kritisere, perspektivere, håndgribeliggøre, definere og berøre. Vi kan rykke ved vores egen og andres opfattelse af kulturen igennem kunsten.

Men prioriterer vi kunsten godt nok i vores samfund – og hvordan kan vi give den bedre vilkår?

Vi har inviteret en række spændende kulturpersonligheder og vigtige stemmer i dagens kunst-og kulturdebat til hver at komme med deres indspark til debatten, vi skal også selv diskutere spørgsmålet.

Medvirkende: Tore Leifer, kulturjournalist (kendt fra P1), Knud Romer, forfatter og debattør, og Sarah Smed, historiker og formidlingschef.

Til sidst slutter vi af med en spændende koncert kl. 15 i Dalum Kirke med duoen Singh og Goldschmidt.

Billetter (begrænset antal) koster 100 kroner, som inkluderer kaffe/te og frokost. Købes hos kirke-kulturmedarbejder Tine Antonsen, tlf. 30 68 30 66, mail:

Foredrag om Odense tirsdag den 26. februar 2019 kl. 20.00

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 20.00

”DET RELIGIØSE OG DET VERDSLIGE ODENSE SET I LYSET AF UNDERSØGELSERNE I THOMAS B. THRIGES GADE”

museumsinspektør Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer

I forlængelse af Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forenings generalforsamling kl. 19 er der igen i år åbent foredrag for alle interesserede ca. kl. 20 – kaffe koster 20. kr.

Som titlen antyder, handler foredraget om Odense som religiøst centrum fra den hedenske kult over omtalen af bispesædet 988 og helgenkåringen 1100 (eller var det 1101?) til den udviklede middelalderby, hvor de gejstlige institutioner fyldte godt i landskabet. Hertil kommer et verdsligt Odense, hvor der nord for Albani Kirkegård – det senere Albani Torv – skabes et nyt centrum for handel og for byens sociale institutioner gilderne, der danner broen mellem kirke og borger.

Medlemmer af Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening får udleveret det nyeste årsskrift ved aftenens afslutning.

Nytårskur i lagerhal på Dalum Papirfabrik 2018

Lokalhistorisk forening og arkiv med til Odense Kommunes nytårskur i Dalum Papirfabrik.

Som den eneste lokale forening var Dalum Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv inviteret med til Odense Kommunes årlige nytårskur 17.januar der i år foregik var flyttet til en gammel lagerhal på Dalum Papirfabrik. Over 1000 inviterede erhvervsfolk, foreninger og kulturfolk fra Odense deltog med et program der omfattede nytårstale af Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel og debat med et panel bestående af erhvervsfolk og bl.a. Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl.

Til lejligheden havde Lokalhistorisk Forening lavet en historisk udstilling om Dalum Papirfabrik bestående af en stand, historiske plakater og en folder om Dalum Papirfabrik i gamle dage.

Hent folderen Dalum Papirfabrik i gamle dage her.