Lokal Arkiv

Dalum-Hjallese Lokalarkiv er ét af Odense Kommunes 15 lokalhistoriske arkiver.
Arkivet drives af frivillige arkivmedarbejdere og en frivillig arkivleder, som har det arkivfaglige ansvar. Arkivet indsamler arkivalier fra det område, som før 1970 udgjorde Dalum Kommune.

Arkivets formål er at indsamle, registrere, bevare og formidle historisk materiale fra indsamlingsområdet. Det indsamlede registreres i databasen ARKIBAS, og arkivet opbevarer arkivalierne således, at de sikres længst mulig bevaring, og at digitale arkivalier (lyd, film, billeder) til enhver tid bevares på tilgængelige medier.

Arkivet formidler i samarbejde med Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening områdets historie til interesserede ved arrangementer, udstillinger, byvandringer, foredrag m.m.

Arkivets arkivalier (bortset fra klausuleret materiale) er tilgængeligt for interesserede i åbningstiden. Der foretages ikke udlån af arkivalier. Arkivets registreringer kan ses i søgebasen www.arkiv.dk.

Arkivmedarbejdere:

Dalum-Hjallese Lokalarkiv drives af følgende frivillige arkivmedarbejdere:

Jørgen Skytte Andersen (arkivleder), Fædresmindevej 64, 5250 Odense SV
Tel.  22 62 62 76 – Mail:
Frans Bay, Lundekærsvej 4, 5250 Odense SV
Tel. 65 96 21 31 – Mail:
Jette Bogh, Mensalgårdsvænget 7, 5260 Odense S
Tel. 24 26 31 61 – Mail: 
Bodil Fjendbo, Søparken 72, 5260 Odense S
Tel. 97 47 28 95 – Mail:
Erik Loll, Bøgedals Alle 25, 5250 Odense SV
Tel. 27 17 01 14 – Mail: 
Ebbe Larsen, Østergårds Alle 81, 5250 Odense SV
Tel. 25 53 35 91 – Mail: 
Alexander Hald Castenschiold, Jeppesensvej 1, 5250 Odense SV
Tel. 30 71 79 01 – Mail: 
Kåre Loll, Bøgedalsvænget 6, 1.sal, lejl.6, 5250 Odense SV
Tel. 20 85 78 77 – Mail:
Peter Grundt Larsen, Kragemosen 42, 5250 Odense SV
Tel. 23 30 16 24 – Mail:

Øvrige frivillige:

Kirsten Eriksen
Knud Hansen
Jytte Raun


Samarbejdspartnere:
  • Arkivudvalget (Samarbejdsorgan for Odense Kommunes lokalarkiver og Odense Stadsarkiv)
  • Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)
  • Sla-Fyn (Sammenslutningens kreds)
  • Historisk Atlas

Du kan også søge i alle billeder og registreringer, som vi har fået registret, ved at vælge ”Dalum-Hjallese lokalarkiv” på arkivernes fælles hjemmeside https://www.arkiv.dk/

Dalum-Hjallese Lokalarkivs vedtægter kan hentes her.

Sommergæster fra Fruens Bøge på vej tilbage til Odense