Lokal Arkiv

Dalum-Hjallese Lokalarkiv er ét af Odense Kommunes 15 lokalhistoriske arkiver.
Arkivet drives af frivillige arkivmedarbejdere og en frivillig arkivleder, som har det arkivfaglige ansvar. Arkivet indsamler arkivalier fra det område, som før 1970 udgjorde Dalum Kommune.

Arkivets formål er at indsamle, registrere, bevare og formidle historisk materiale fra indsamlingsområdet. Det indsamlede registreres i EDB-programmet Arkibas, og arkivet opbevarer arkivalierne således, at de sikres længst mulig bevaring, og at digitale arkivalier (lyd, film, billeder) til enhver tid bevares på tilgængelige medier.

Arkivet formidler områdets historie til interesserede ved arrangementer, udstillinger, byvandringer, foredrag m.m.

Arkivets arkivalier (bortset fra klausuleret materiale) er tilgængeligt for interesserede i åbningstiden. Der foretages ikke udlån af arkivalier. Arkivets registreringer kan ses i søgebasen www.arkiv.dk.

Arkivmedarbejdere:

Dalum-Hjallese Lokalarkiv drives af følgende arkivmedarbejdere:

Jytte Raun (arkivleder), Ahornvej 51, 5250 Odense SV
Mobil. 20 28 41 59 Mail: palleraun(a)mail.dk
Bente Vinberg, Sanderumvej 114, 5250 Odense SV
Mobil. 21 75 35 40 Mail: vinberg(a)dsa-net.dk
Jette Bogh, Mensalgårdsvænget 7 5260 Odense S
Tlf. 66 15 05 85 – Mobil 24 26 31 61 Mail: boghjette(a)gmail.com
Bodil Valsted, Ingrids Alle 40, 5250 Odense SV
Mobil: 20 83 41 26 Mail: bodil(a)valsted.dk
Karin Grønning, Kristiansdals Alle 94, 5250 Odense SV
Tlf. 24 40 08 33 Mail: krg(a)private.dk
Henrik Bjerregaard Jensen, Lindevej 8, 5250 Odense SV
Tlf. 40 36 86 19 Mail: hbj(a)hbjmail.dk
Bodil Fjendbo, Søparken 72, 5260 Odense S
Tlf. 97 47 28 95 mobil: 31 34 80 66 Mail: fjendbo5260(a)gmail.com
Erik Loll, Bøgedals Alle 25, 5250 Odense SV
Tlf. 27 17 01 14 Mail: loll(a)email.dk
Marianne V. Hansen, Rugmarken 21, 5260 Odense S
Tlf. 26 87 11 42 Mail: 123mvh(a)gmail.com
Kirsten Eriksen, Zachariasvej 2, 5260 Odense S
Tlf. 66 15 23 07 mobil 22 98 80 07 Mail: kir1935er(a)gmail.com
Frans Bay, Lundekærsvej 4, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 21 31 – Mobil:40 42 45 30 Mail: frabay(a)mail.dk
Ebbe Larsen, Østergårds Alle 81, 5250 Odense SV
Tlf. 25 53 35 91 Mail: ebbe_larsen(a)mail.tele.dk
Jørgen Skytte Andersen, H.P. Simonsens Alle 44, 5250 Odense SV
Tlf. 22 62 62 76 Mail:joskand(a)outlook.com
Helle Vestergård Andreasen, Rugmarken 45, 5260 Odense S
Tlf. 22 38 34 10 Mail: andrease(a)mail.dk 

Samarbejdspartnere:
  • Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)
  • Sla-Fyn (Sammenslutningens kreds)
  • Historisk Atlas
  • Arkivudvalget (Samarbejdsorgan for Odense Kommunes lokalarkiver og Odense Stadsarkiv)

Du kan også søge i alle billeder og registreringer, som vi har fået registret, ved at vælge ”Dalum-Hjallese lokalarkiv” på arkivernes fælles hjemmeside https://www.arkiv.dk/

Dalum-Hjallese Lokalarkivs vedtægter kan hentes her.

Sommergæster fra Fruens Bøge på vej tilbage til Odense