Lokal Arkiv

Dalum-Hjallese Lokalarkiv er ét af Odense Kommunes 15 lokalhistoriske arkiver.
Arkivet drives af frivillige arkivmedarbejdere og en frivillig arkivleder, som har det arkivfaglige ansvar. Arkivet indsamler arkivalier fra det område, som før 1970 udgjorde Dalum Kommune.

Arkivets formål er at indsamle, registrere, bevare og formidle historisk materiale fra indsamlingsområdet. Det indsamlede registreres i EDB-programmet Arkibas, og arkivet opbevarer arkivalierne således, at de sikres længst mulig bevaring, og at digitale arkivalier (lyd, film, billeder) til enhver tid bevares på tilgængelige medier.

Arkivet formidler områdets historie til interesserede ved arrangementer, udstillinger, byvandringer, foredrag m.m.

Arkivets arkivalier (bortset fra klausuleret materiale) er tilgængeligt for interesserede i åbningstiden. Der foretages ikke udlån af arkivalier. Arkivets registreringer kan ses i søgebasen www.arkiv.dk.

Arkivmedarbejdere:

Dalum-Hjallese Lokalarkiv drives af følgende arkivmedarbejdere:

Jytte Raun (arkivleder), Ahornvej 51, 5250 Odense SV
Tel. 20 28 41 59 – Mail: 
Jette Bogh, Mensalgårdsvænget 7 5260 Odense S
Tel. 24 26 31 61 – Mail: 
Henrik Bjerregaard Jensen, Lindevej 8, 5250 Odense SV
Tel. 40 36 86 19 – Mail: 
Bodil Fjendbo, Søparken 72, 5260 Odense S
Tel. 31 34 80 66 – Mail: 
Erik Loll, Bøgedals Alle 25, 5250 Odense SV
Tel. 27 17 01 14 – Mail: 
Kirsten Eriksen, Zachariasvej 2, 5260 Odense S
Tel. 22 98 80 07 – Mail: 
Frans Bay, Lundekærsvej 4, 5250 Odense SV
Tel. 40 42 45 30 – Mail: 
Ebbe Larsen, Østergårds Alle 81, 5250 Odense SV
Tel. 25 53 35 91 – Mail: 
Jørgen Skytte Andersen, H.P. Simonsens Alle 44, 5250 Odense SV
Tel.  22 62 62 76 – 
Alexander Hald Castenschiold, Jeppesensvej 1, 5250 Odense SV
Tel. 30 71 79 01 – Mail: 

Samarbejdspartnere:
  • Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)
  • Sla-Fyn (Sammenslutningens kreds)
  • Historisk Atlas
  • Arkivudvalget (Samarbejdsorgan for Odense Kommunes lokalarkiver og Odense Stadsarkiv)

Du kan også søge i alle billeder og registreringer, som vi har fået registret, ved at vælge ”Dalum-Hjallese lokalarkiv” på arkivernes fælles hjemmeside https://www.arkiv.dk/

Dalum-Hjallese Lokalarkivs vedtægter kan hentes her.

Sommergæster fra Fruens Bøge på vej tilbage til Odense