Lokal Arkiv

Dalum-Hjallese Lokalarkiv er ét af Odense Kommunes 15 lokalhistoriske arkiver.
Arkivet drives af frivillige arkivmedarbejdere og en frivillig arkivleder, som har det arkivfaglige ansvar. Arkivet indsamler arkivalier fra det område, som før 1970 udgjorde Dalum Kommune.

Arkivets formål er at indsamle, registrere, bevare og formidle historisk materiale fra indsamlingsområdet. Det indsamlede registreres i EDB-programmet Arkibas, og arkivet opbevarer arkivalierne således, at de sikres længst mulig bevaring, og at digitale arkivalier (lyd, film, billeder) til enhver tid bevares på tilgængelige medier.

Arkivet formidler områdets historie til interesserede ved arrangementer, udstillinger, byvandringer, foredrag m.m.

Arkivets arkivalier (bortset fra klausuleret materiale) er tilgængeligt for interesserede i åbningstiden. Der foretages ikke udlån af arkivalier. Arkivets registreringer kan ses i søgebasen www.arkiv.dk.

Arkivmedarbejdere:

Dalum-Hjallese Lokalarkiv drives af følgende arkivmedarbejdere:

Claus Berentzen og Jette Bogh, Mensalgårdvænget 7, 5260 Odense S
Tlf. 66 15 05 85/mobil 24 26 31 61 – boghjette(a)gmail.com

Kirsten Eriksen, Zachariasvej 2, 5260 Odense S
Tlf. 66 15 23 07/mobil 22 98 80 07 – kir1935er(a)gmail.com

Bodil Fjendbo, Søparken 72, 5260 Odense S
Tlf. 31 34 80 66

Karin Grønning, Kristiansdals Allé 94, 5250 Odense SV
Tlf. 24 40 08 33 – krg(a)private.dk

Henrik Bjerregaard Jensen, Lindevej 8, 5250 Odense SV
Tlf. 40 36 86 19 – hbj(a)hbjmail.dk

Per Jensen, Elmedals Allé 34, 5250 Odense SV
Tlf. 65 92 09 68 – perj(a)stofanet.dk

Lis Loll, Bøgedals Alle 25, 5250 Odense SV,  Tlf. 24453236 – loll(a)email.dk

Jytte Raun, Ahornvej 51, 5250 Odense SV (arkivleder)
Tlf. 20 28 41 59 – palleraun(a)mail.dk

Bodil Valsted, Ingrids Allé 40, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 41 26/mobil 20 83 41 26 – bodil(a)Valsted.dk

Bente Vinberg, Sanderumvej 114, 5250 Odense SV
@ = (a)

Samarbejdspartnere:

  • Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)
  • Sla-Fyn (Sammenslutningens kreds)
  • Historisk Atlas
  • Arkivudvalget (Samarbejdsorgan for Odense Kommunes lokalarkiver og Odense Stadsarkiv)

Du kan også søge i alle billeder og registreringer, som vi har fået registret, ved at vælge ”Dalum-Hjallese lokalarkiv” på arkivernes fælles hjemmeside https://www.arkiv.dk/

Dalum-Hjallese Lokalarkivs vedtægter kan hentes her.

Sommergæster fra Fruens Bøgee på vej tilbage til Odense