Lokalhistorisk Forening

Lokalhistorisk Forening har til formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Dalum og Hjallese. Foreningen virker også som støttekreds for Lokalarkivet.

Foreningen udgiver et årsskrift og arrangerer sammen med Dalum Bibliotek, Dalum Kirke og Lokalarkivet en række aktiviteter i form af foredrag, udflugter, billedaftener, åbent-hus arrangementer, udstillinger, gadevandringer m.m.

Hvis du er interesseret i mennesker, begivenheder, historie og steder, knyttet til Dalum-Hjallese og gerne vil lære mere om lokalområdets historie, så meld dig ind i foreningen og  vær med til at indsamle og formidle viden om vores lokalområde.

Foreningen blev etableret i 2007 og har nu godt 370 medlemmer. Alle kan blive medlem –  det koster 100 kr. om året pr husstand. Virksomheder, institutioner og foreninger kan også blive medlem. Der holdes ordinær generalforsamling i januar kvartal. Lokalhistorisk forening er støtteforening for Dalum-Hjallese Lokalarkiv.

Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forenings bestyrelse er

Formand Lars Hagensen, Carl Baggers Allé 67, 5750 Odense. Tlf. 66179773 og mail
Næstformand Leif Stendahl, Mensalgårdvej 17, 5260 Odense S. Tlf. 6615180 og mail
Kasserer: Henning Jespersen, Ellekærshaven 46, 5250 Odense SV. Tlf. 66174437 og mail
Sekretær Lise Søndergaard, Ligustervænget 2, 5250 Odense SV. Tlf 66170827 og mail
Bestyrelsesmedlem Per Jensen, Elmedals Allé 34, 5250 Odense SV. Tlf. 66170968 og mail
Suppleant Henrik Bjerregaard Jensen, Lindevej 8, 5250 Odense SV. Tlf. 40368619 og mail
Suppleant Lilian Larsen, Odensevej 31, 5853 Ørbæk. Tlf. 30681266 og mail

Vedtægterne for Dalum-Hjallese Lokalhistoriske forening kan hentes her.
Jubilæumsskriftet for foreningens 10 års jubilæum 23.april 2017 kan hentes her.

Læs formandens beretning for Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening 2018 her.

Læs arkivarens beretning for Dalum-Hjallese Lokalarkiv her.