Lokalhistorisk Forening

Lokalhistorisk Forening har til formål at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Dalum og Hjallese.

Foreningen udgiver et årsskrift og arrangerer sammen med Dalum Bibliotek, Dalum Kirke og Lokalarkivet en række aktiviteter i form af foredrag, udflugter, billedaftener, åbent-hus arrangementer, udstillinger, gadevandringer m.m.

Hvis du er interesseret i mennesker, begivenheder, historie og steder knyttet til Dalum-Hjallese og gerne vil lære mere om lokalområdets historie, så meld dig ind i foreningen og  vær med til at indsamle og formidle viden om vores lokalområde.

Foreningen blev etableret i 2007 og har nu godt 300 medlemmer. Alle kan blive medlem –  det koster 125 kr. om året pr husstand. Virksomheder, institutioner og foreninger kan også blive medlem. Der holdes ordinær generalforsamling i januar kvartal. Lokalhistorisk forening er støtteforening for Dalum-Hjallese Lokalarkiv.