MEDLEMSARRANGEMENT

Udflugt tirsdag den 6. juni 2023 til Glisholm Sø,

skulpturparken ved Hollufgård og Hjallese Hegning

Tirsdag den 6. juni kl. 18.30 (vær opmærksom på klokkeslæt!) inviteres Dalum-Hjallese Lokalhistorisk Forenings medlemmer på en sommerlig vandretur i den yderste østlige ende af vore sogne.

Vi mødes på p-pladsen ved Hollufgård træningscenter.

Adressen er Hollufgårds Allé 20, 5220 Odense SØ

Kunstneren Erling Tingkær fortæller os om skulpturparken og værkstederne og fænomenet land-art. Derpå vandrer vi ud i landskabet under kyndig ledelse af Ebbe Larsen og Connie Koch Rasmussen, der beretter om områdets natur og kultur.

Turen afsluttes med, at vi vandrer igennem Hjallese Hegning, hvor bønderne fra Hjallese førhen havde deres dyr gående, og videre rundt om den kunstigt anlagte Glisholm Sø, Odenses største regnvands-sø.

Medbring selv en termokande med kaffe, gerne i rygsæk, da vi skal gå lidt og gode vandresko samt en trøje.

Arrangør:

Dalum-Hjallese Lokalhistorisk Forening

Evt. spørgsmål kan rettes til Connie Koch Rasmussen på 2139 4381

MEDLEMSARRANGEMENT

Mandag den 17. april 2023 kl. 19.00
særarrangement for Lokalhistorisk Forenings medlemmer i Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 112b, 5250 Odense SV
 
Kaffe og foredrag koster 50 kroner.
 
 
DET FYNSKE RYTTERGODS
ved lektor emeritus Per Grau Møller
tidl. Institut for Historie, SDU
 
Det fynske ryttergods fungerede ca. 1680-1764 og var delt i to faser – en mere omfattende fase frem til 1718, som omfattede gods på store dele af Fyn og en mere reduceret fase i sidste del, som er mere kendt, bl.a. på grund af rytterskolerne.
 
Kildemateriale giver mulighed for en dybere analyse af potentiale og problemer i bøndergodset. Rytterdistriktet var særlig interesseret i at bønderne kunne levere hø (til hestene) og at de havde gode besætninger. Foredraget vil have særlig fokus på Dalum sogn og de særlige forhold der gjorde sig gældende her, herunder med Kristiansdal. Aftenens foredragsholder tager således udgangspunkt i helheden for så at dykke ned lokalt.
 
Arrangør er Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening

Karin Michaëlis – berømt i Verden, Glemt i Danmark

Ved lektor og forfatter Karen Klitgaard Povlsen, Institut for Kommunikation og Kultur

Karin Michaëlis (1872-1950) blev født som Katharina Bech Brøndum i Randers. I Danmark blev hun kendt for sit liv mere end for sit værk, men i Tyskland, Østrig, Italien, Israel og mange andre lande er hun stadig berømt. Hun på pensum i mange lande, så de fleste kender hendes forfatterskab. Hvorfor gik det sådan? Er forfatterskabet interessant og kan det læses i dag? Hvad gør hende til fortjent til at blive udnævnt til årets klassiker i 2022?

Foredraget vil fortælle lidt om hendes liv og mere om forfatterskabet og hendes tre store gennembrud i det meste af verden. I mellemkrigstiden var hun den mest oversatte danske forfatter (mere end H. C. Andersen), hun var internationalt kendt og anerkendt som pacifist og hun gjorde en stor indsats under både første og anden verdenskrig for at hjælpe mennesker i nød. Hun boede efter 1910 hvert år nogle måneder i Wien og var ajour med nye teorier og retninger såsom psykoanalyse og moderne kunst. Hun var populær, men hendes værker ville meget mere end at underholde og en del af dem er både eksperimenterende og modernistiske. Hun trak mængder af udenlandske gæster til Svendborg og Thurø efter 1907 og især i 1930erne. Hun var bl.a. gode venner med Albert Einstein, der betalte for hendes 70års fødselsdag, da hun var fattig og eksileret i USA, mens Danmark var besat og familien Brecht-Weigel havde hende boende i Californien næsten et år. Men hele tiden skrev hun og udgav ca. 70 værker sammen med i hundredvis af kronikker, rejsereportager og anden journalistik i danske og udenlandske aviser. De mange, der kendte hende, skrev næsten alle om hendes umådelige energi – den kan stadig mærkes i fortællinger, måske mest i dem om børn.

Der er tilmelding via Dalum Kirkes hjemmeside www.dalumkirke.dk

Betaling 30 kr. ved arrangementets begyndelse.

Arrangementet er et samarbejde mellem Dalum Kirke, Lokalhistorisk Forening og Dalum Bibliotek

Massesmugleriets tid – fra speedbåde til spritfærger

I forlængelse af foreningens generalforsamling tirsdag den 7. marts er der foredrag:

Massesmugleriets tid – fra speedbåde til spritfærger

Smugleri er en upåagtet dansk folkesport. Sømænd, lystsejlere og færgepassagerer har til alle tider betragtet det som en sport at snyde toldvæsenet.
I 1960’erne udviklede cigaretsmugleriets sig eksplosivt blandt både små- og storsmuglere. Navne som Bent Ricardo, Leon Owild og Sofa-Kurt var fast inventar i de danske aviser, og pensionisterne forsødede tilværelsen med smuglerier på færgerne.

I foredraget fortæller museumsinspektør, ph.d. Nils Valdersdorf Jensen om massesmugleriets tid 1960-1980, på basis af nye kilder og smuglerinterviews – og nyudgivelsen ”Smuglerlandet Danmark”, der for første gang fortæller smugleriets historie i Danmark.

Billede: En smuglerbåd beslaglægges og hæves på land ca. 1960.

Medlemsarrangement

Mandag den 14. november 2022 kl. 19.00 er der et
særarrangement for Lokalhistorisk Forenings medlemmer i
Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 112b, 5250 Odense SV
Kaffe og foredrag koster 50 kroner.

Odense-forfatteren Thomas Kaarsted fortæller om sin nye roman ‘Lyset skjuler alle
synder’. Præcis som forgængeren fra 2020 foregår handlingen i den fynske
hovedstad med udflugter til Langø, Nordfyn og en spøgelsesby ved Marslev.
Psykologen Conor Becker skal opklare en hjemløs mands død. Han bliver fundet i en
prominent politikers lejlighed. Det nye Odense møder fortiden.

[Thomas Kaarsted]

Bogen sælges denne aften til særprisen 200 kr. med
forfatterens hilsen.

Arrangør er
Lokalhistorisk Forening for Dalum-Hjallese

 

Medlemsarrangement

Mandag den 19.september 2022 kl 19.00 er der et særarrangement for Lokalhistorisk Forenings medlemmer i Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 112b, 5250 Odense SV

Kaffen koster 20 kr 🙂

René Meyrowitsch er idemand til filmen Befriet fra Hitlers helvede. Desuden står han bag filmen Vi Overlevede, hvor de overlevende fortæller om deres redning af de hvide busser. Sidstnævnte film viser Meyrowitsch denne aften efter en introduktion til filmen.

Efter kaffen er der mulighed for spørgsmål om filmen til instruktøren.

Arrangør er Lokalhistorisk Forening for Dalum-Hjallese

Invitation

Det er med stor fornøjelse, at du er inviteret med ledsager til åbning af udstillingen Fruens Bøge og Verdensmesteren i Kulturarvboksen.

Odense har stærke traditioner inden for cykelsporten, og den tradition blev grundlagt på banen i Fruens Bøge, der for længst er nedlagt og mindet om den næsten forsvundet.

Historiens Hus og Dalum-hjallese Lokalhistoriske forening og arkiv vil gerne invitere til åbning af udstillingen Fruens Bøge og Verdensmesteren. I forbindelse med åbningen bliver der også afsløret en info-tavle om cykelbanen i Fruens Bøge.

Det sker fredag den 3.juni kl 14 på parkeringspladsen ved Velodrom Kaffebar.  Vi glæder os til at se jer.

Hilsen Historiens Hus