Samlinger

Arkivets samlinger omfatter alt indkommet skriftligt materiale dels fra private og dels fra foreninger, virksomheder og institutioner. Materialet sorteres, registreres og opbevares i arkivfonde.

De mest omfangsrige arkivfonde i arkivet er Dalum-Hjallese Elforsyning, Dalum Brugsforening, Dalum Papirfabrik, DHG-Håndbold og Hjallese Folkedansere.

Desuden har arkivet en speciel privat arkivfond fra tidligere handelsgartner og sognerådsformand i Dalum Kommune Jacob Hansen, som også var en ivrig lokalhistoriker. Han har samlet et omfattende materiale om Dalum-Hjallese.
Jacob Hansens materiale er opbevaret i et skab lavet til formålet.

Arkivet modtager mange enkeltbilleder og billedserier fra området. Billedsamlingen består dels af gamle billeder, der er skænket til arkivet og dels af billeder, som arkivet selv har taget som dokumentation af nutiden.

Arkivet har mange lydbånd, som er digitaliseret, således at de er tilgængelige for publikum via computer og høretelefoner.

Arkivet har selv fremstillet flere film, som er tilgængelige på DVD.

Dalum-Hjallese Avis findes på arkivet

Arkivets registreringer og billeder kan ses på søgebasen www.arkiv.dk