Bestyrelsesmøder


Dalum-Hjallese lokalhistoriske forening
Referat af bestyrelsesmøde
mandag den 03.06.2024 kl. 9

 

Til stede: Connie Koch Rasmussen, Marianne Rasmussen, Torben Jakobsen, Jørgen Skytte Andersen, Preben Lauesen (referent), Svend Bomholt, Philip Hansen og Lars Hagensen

Afbud: Ingen 

Dagsorden

 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat fra 10.04.2024.
  Kommentar til tidligere referat: Torben fortsætter med udsendelse som nyhedsbreve og indbydelser til arrangementer. Årsag: Torbens og Svends opsætning var forskellig. Svend fik derfor kun en delmængde af modtagerne i forhold til Torben, da der skulle udsendes mail. 

 2. Kassererens punkt

  Foreningens økonomi:
  • Antal medlemskaber 328 per d.d.
  • Ny konto 1091 ”Billedbog, mæglerudlevering”. Home og Danbolig har givet tilsagn. Marianne følger op på Estate på Dalumvej.
  • Konto 1310 ”Arrangementer” er primært gået til foredrag med Langkilde, Centerleje og tur ved Glisholm Sø.
  • Konto 1327 ”Kontorhold” er især gebyr til vores regnskabssystem, hvor der betales pr. transaktion.
 1. Evaluering af salgs- og medlemsfremstød i Dalumcentret lørdag den 25/5
  • Alle der havde deltaget udtrykte tilfredshed med arrangementer.
  • Flere havde haft ”bange anelser”, da det var første gang, vi prøvede et sådant arrangement.
  • Vi fik 10 nye medlemmer og ikke mindst mange gode snakke med de eksisterende medlemmer.
  • Konklusion: Arrangementet levede op til bestyrelsens forventninger.
 1. Status på billedbog/årsskrift hos lokale mæglere
  • Lars har skrevet et velkomstbrev, der vedlægges de bøger, som mæglerne udleverer til nye beboere i Dalum-Hjallese.
  • Philip har lavet aftale med Home og Danbolig.
  • Marianne kontakter Estate på Dalumvej.
 1. Status på udlevering af årsskrifterne og billedbogen – skal vi lave en uddeling hen over sommeren og hvem kan?

  Udlevering af uafhentede årsskrifter blev diskuteret:
  • Erfaring fra sidste år var, at dem der fik udleveret dem manuelt, blev meget glade for foreningens service.
  • Er også med til at fastholde medlemskaber for foreningens medlemmer.
  • Alle eksterne interessenter har fået et eksemplar, så de resterende er alene vore medlemmer i lokalområdet og omegn.
  • Konklusion:
   • Torben opdaterer listerne.
   • De opdaterede lister afleveres til Jørgen, der bruges som afkrydsning.
   • Bestyrelsen kommer forbi Arkivet og hjælper til med udleveringen.
 1. Lokalarkivets og Lokalhistorisk Foreningens hjemmeside – status

  Jørgen informerede om opdateringerne på hjemmesiden:
  • Arbejdet fortsætter – løbende proces.
  • I øjeblikket er der speciel fokus på de organisatoriske sider, hvor der vil komme ”rullegardiner” i stedet for mange links på en side. Det vil gøre hjemmesiden lettere at navigere i.
  • Kommentarer er velkomne, når arbejdet bliver meldt færdig.
 • Desuden arbejdes der løbende på forbedringer af foreningens IT-infrastruktur og de administrative processer i forbindelse med arkiveringer, indscanninger o.s.v.  
 1. Status på Glisholm-udflugt 28. maj kl. 18.30

  Lars orienterede om arrangementet:
  • 15 personer deltog.
  • Vejret var godt og alt gik efter planen.
  • Ebbe og Connie var gode formidlere og der blev set mange fugle.
  • Der var godt humør og mange positive tilbagemeldinger.
 1. Kommende arrangementer efterår 2024

  The Mandies – koncert og foredrag i Dalum Kirkes Anneks den 10. september kl.
  19:30.
  Pris: 5.000 (½delen af honoraret, resten betaler kirken)
  Pr? Billetter/tilmelding? Hvem stiller op og er praktisk gris(e)? Form for udskænkning?

  Følgende blev besluttet:
  • Entré 50 kr. og der serveres en øl eller en vand, der dog ikke oplyses om, når der informeres om arrangementet.
  • Der skal foretages en tilmelding, som de ”almindelige torsdagsmøder” i Annekset.
  • Bemanding: Lars, Torben, Svend og Preben
  • Moderator på arrangementet: Preben

Nonnebakken – vikingernes ringborg og nonnernes kloster 21. november kl. 10-12 v. museumsinspektør ved Museum Odense, arkæolog, ph.d. Mogens Bo Henriksen Pris 1500 (½delen/resten betaler kirken)

Arrangementet og dets budget blev vedtaget.

Vindelev-guldet v. Jørgen Antonsen i efteråret – ikke aftalt

Lars følger op efter sommerferien.

Naturfolderen.

Naturfolderen blev på ca. 44 sider og udleveres til biblioteket, Dalum Kirkes Anneks og Lokalarkivet.

 • Det blev besluttet, at der trykkes så mange eksemplarer, at de kan udleveres til alle foreningens medlemmer.
 • Ebbe og Lars arbejder pt. på de sidste ting før trykningen
 1. Hjørnet på Carl Baggers Allé med de 2 mindesten – et sted for en infotavle/opmaling af sten?

  De 2 mindesten blev diskuteret. Da en renovering ligger indenfor foreningens formål, blev følgende besluttet:
  • Foreningen er indstillet på at rense og opmale den ene sten samt stå for opsætning af infostander.
  • Budget ca. 10.000 for standerne – hertil kommer renoveringen af stenen.
  • Lars undersøger, hvem, der står for vedligeholdelse af områderne omkring stenene og retter henvendelse til behørige myndigheder omkring renoveringen.
 1. Eventuelt, herunder fastsættelse af årets mødedatoer:

  Næste bestyrelsesmøder er den 5. august kl. 9:00.

  Fælles julefrokost med arkivmedarbejderne er fastsat til den 5. december kl. 18:00

  Ud over ovenstående allerede vedtagne møder/aktiviteter blev der fastsat et bestyrelsesmøde den 22. oktober kl. 9:00.
  Bestyrelsesmødet i januar 2025 blev ikke fastsat.

  Udflugt for bestyrelse og frivillige lagt i hænderne på Connie og Bodil. Efter sommerferien vender de tilbage med et forslag.

  Derudover blev det det vedtaget at sende blomster til fhv. arkivleder Jytte Raun på hendes nærtstående 80-års fødselsdag. Ansvar Jørgen.

  Torben informerede om, at bankens jurister kræver en præcisering til vores procedurer. Derfor er der en mindre ændring til vedtægterne, der kommer med som et punkt på næste generalforsamling

 

Referent:
Preben Lauesen

20240411 / PLA