Arkivlederens årsberetning

Arkivets beretning 2023

Arkivets aktiviteter i 2023 har især været præget af to emner;
Dalum-Hjallese Billedbogen og Dalum Kloster


Billedbogen har været undervejs i flere år.

Mange af arkivets frivillige har lagt et stort antal timer og meget entusiasme i
projektet.

Fra idefasen til de afsluttende korrekturlæsninger. Resultatet af bestræbelserne får
de af jer der har bestilt bogen lejlighed til at studere nærmere, når I får jeres
eksemplar med hjem i aften.

Jeg tør godt vove det ene øje og sige, at det er en flot og spændende bog med
mange gode vinkler og historier fra vores lokalområde. Så glæd jer til at komme i
gang med læseriet.

 

2023 blev også året hvor Dalum kloster igen kom på alles læber. Klosteret skiftede
ejer. De sidste Hedvig søstre forlod bygningerne og overlod dem til MTH, der havde
nye ideer og spændende projekter for området.

Vi i forening og arkiv benyttede naturligvis lejligheden til at sætte fokus på klosterets
lange og spændende historie og vi fik etableret et særdeles godt samarbejde med
MTH. Det førte til en eksklusiv rundvisning for foreningens medlemmer i september
og til afholdelse af arkivernes dag på klosteret i november, hvor vi via
plancheudstilling, slideshow og foldere forsøgte at binde klosterets fortid, nutid og
fremtid sammen.

Uden at klappe os selv for meget på skulderen kan jeg vist godt sige at dagen blev en
succes med rigtigt mange besøgende. Ingen tvivl om at klosteret har en særlig
placering i vores lokalområde.

Men arkivet er mere end projekter og udstillinger. En primær opgave for os er også
at besvare forespørgsler og modtage og registrere materiale om lokalområdets
historie. I 2023 var vi bl.a. så heldige at modtage et omfattende materiale fra Dalum
kraftvarmeværk, der nu skal bruges til nye formål. Materialet kan ses på arkivet, hvis
nogen skulle have lyst.

 

Alt arbejde i arkivet er på frivillig basis. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke
de frivillige for deres store indsats i det forløbne år.

En særlig tak skal lyde til Jytte Raun, der desværre ikke kan være tilstede i aften. På
sidste års generalforsamling kundgjorde Jytte, at hun ville stoppe som leder af
arkivet og løbende overdrage opgaverne til mig. Den proces er nu afsluttet, så Jytte
kan trække sig tilbage med god samvittighed.

Jytte har i mere end tre årtier været historiens ansigt i Dalum-Hjallese og har ydet en
utrættelig indsats for at indsamle, registrere og formidle områdets fortid gennem
artikler, foredrag, gadevandringer, skolebesøg og meget mere. Jytte har også været
en kompetent stemme i relation til vore organisationer, primært Odense Stadsarkiv,
Odenses museer og Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark.

På arkivets og foreningens vegne skal der lyde en stor tak for indsatsen. Heldigvis har
Jytte lovet, at vi også i årene fremover vil kunne trække på hendes enorme viden om
lokalhistorien.

Jeg vil gerne slutte med at anbefale et klart JA til bestyrelsens forslag om
vedtægtsændringer. Mange foreninger kæmper i stigende grad med administrative
opgaver og økonomistyring pga. af stadigt strammere vilkår. Med sammenlægningen
af regnskabsfunktionerne i arkiv og forening forenkler og effektiviserer vi vores
administrative processer markant. For os i arkivet betyder det bl.a. at vi kan frigøre
ressourcer til vores primære opgaver omkring lokalhistorien.

Tak for ordet.

Læs de tidligere beretninger herunder:

Arkivets beretning 2022 – Jørgen Skytte Andersen

Arkivets beretning 2022 – Jytte Raun