MEDLEMSARRANGEMENT

Mandag den 17. april 2023 kl. 19.00
særarrangement for Lokalhistorisk Forenings medlemmer i Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 112b, 5250 Odense SV
 
Kaffe og foredrag koster 50 kroner.
 
 
DET FYNSKE RYTTERGODS
ved lektor emeritus Per Grau Møller
tidl. Institut for Historie, SDU
 
Det fynske ryttergods fungerede ca. 1680-1764 og var delt i to faser – en mere omfattende fase frem til 1718, som omfattede gods på store dele af Fyn og en mere reduceret fase i sidste del, som er mere kendt, bl.a. på grund af rytterskolerne.
 
Kildemateriale giver mulighed for en dybere analyse af potentiale og problemer i bøndergodset. Rytterdistriktet var særlig interesseret i at bønderne kunne levere hø (til hestene) og at de havde gode besætninger. Foredraget vil have særlig fokus på Dalum sogn og de særlige forhold der gjorde sig gældende her, herunder med Kristiansdal. Aftenens foredragsholder tager således udgangspunkt i helheden for så at dykke ned lokalt.
 
Arrangør er Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening