Nu bliver de næste snublesten lagt i Odense!

Torsdag den 9.juni 2022 kl. 11.45 – 13.00

De første snublesten blev lagt i København i 2019. I 2020 blev foreningen Snublesten Fyn dannet for at få snublesten til Fyn. Det lykkedes i 2021 med ti snublesten rundt omkring i byen.

Nu bliver Odense igen en del af det internationale kunstværk og decentrale mindesmærke der blev påbegyndt af den tyske kunstner Gunter Demnig i 1990’erne, og som i dag har bredt sig til over 26 lande. Der er i skrivende stund lagt over 80.000 snublesten i hele verden. I Danmark er der lagt snublesten i hovedstadsområdet, og fra sommeren 2021 kom stenene også til Odense og til Kolding. I år lægges der yderligere 8 snublesten på Fyn. Heraf 3 i Odense.

 Kl. 11.15 – 11.45 lægges den første for Ruth Bertha Nebel ud for hendes sidste frivillige bopæl, Buchwaldsgade 38, 5000 Odense C. Ruth Nebel blev som jøde deporteret til Theresienstadt hvor hun omkom. Therkel Stræde, lektor SDU og holocaustforsker, holder mindetale for Ruth Nebel.

Kl. 12.00 – 12.30 lægges den næste snublesten for cand.pharm. Ulrik Dircks ud for hans hjem, Bangs Allé 7, 5250 Odense SV. Lars Hedegaard Hagensen, sognepræst ved Dalum Kirke og formand for Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening, vil holde mindetale for Ulrik Dircks.

Kl. 12.30-13.00 lægges den sidste for politibetjent Svend Børge Rasmussen. Den lægges på Flakhaven, 5000 Odense C, ud for den tidligere politistation hvor han blev myrdet da han stod vagt. Her vil Henning Mohr Petersen som er slægtning til Svend Børge Rasmussen og tidligere ansat i politiet, holde min metalen.

Med snublesten mindes vi såvel kendte som ukendte ofre for nazismen, og vi får sat fokus på besættelsestiden i Odense.  Samtidig minder snublesten os om at fred og frihed ikke er er en given ting. Snublesten bliver lagt for forskellige samfundsgrupper: Jøder, kommunister, modstandsfolk, politifolk og ofre for den tyske ”modterror” (clearingmord). Denne gang mindes vi en jøde – Ruth Nebel, en clearingmyrdet – provisor Dircks, og en politibetjent i tjeneste – Svend Børge Rasmussen.

Snublesten Fyn takker fonde og private for at støtte os med midler og opmuntring:

Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening, Energi Fyns Almene Fond, Ingeniør N. M. Knudsens Fond, Odense Kommune og Therkel Stræde