Nyt fra arkivet…

B1790 Caltextanken i Fåborgvej Dalumkrydset