Torsdag d. 28 februar 2019 kl. 10-12: Foredrag om socialhistorie af professor emeritus Jørn Henrik Petersen

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 10-12
”SOCIALHISTORIE – DE STORE LINJER, PENDULBEVÆGELSER OG TIDSÅNDENSS ÆNDRINGER”
v. professor emeritus Jørn Henrik Petersen, Odense

Jørn Henrik Petersen indleder formiddagens foredrag med en beskrivelse af de store linjer i den socialhistoriske udvikling fra Reformationstiden og frem til i dag. Han drøfter eksempler på, hvordan historien pendulerer, så man på sæt og vis vender tilbage til en tankeverden, der ellers prægede en tidligere fase. Med det som udgangspunkt illustreres, hvordan tidsånden – forskellige tiders grundlæggende ideer – ændrer sig, samtidig med at ’gamle’ ideer ligger som arkæologiske lag under den aktuelle tilstand. Som et selvstændigt tema overvejes det, om religionen har en selvstændig rolle at spille.
Jørn Henrik Petersen kunne i 2018 fejre sit 50-års jubilæum som universitetsansat, heraf 44 år som professor ved SDU. I de senere år har han (2011-2014) været hovedredaktør på det store 7-bindsværk om Dansk Velfærdshistorie, ligesom han har udgivet en bog om bevægelsen fra ret til pligt (2014) og en trilogi om Martin Luthers socialetik og dens sammenhæng med den historiske udvikling.
Foredraget er et fællesarrangement mellem Dalum Kirke og Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening