TORSDAGSMØDE/MEDLEMSMØDE

16. NOVEMBER 2023 KL. 10-12

(samarbejde mellem Dalum Kirke og Dalum-Hjallese Lokalhistorisk Forening)

STED: Dalum Kirkes Anneks

Præstegårdskulturen under pres

Hvorfor forsvinder gamle præstegårde i disse år?
Foredraget denne torsdag formiddag belyser denne problematik med mange billeder fra smukke steder i Danmark. Flere og flere sælges eller rives ned, selv om de er bevaringsværdige og udgør vores kulturarv. De ændrede levevilkår i præstegårdens dagligliv og problemerne med affolkningen af landsbyerne har haft betydning for denne udvikling.

Foredraget bygger på bogen: Præstegården i lokalsamfundet. Dagligliv og kulturarv, som udkom i 2021.

Jens Rasmussen er kirkehistoriker og har arbejdet som sognepræst i landsogn og bysogn og senest som hospitalspræst på Odense Universitetshospital.

BEMÆRK:
Der er tilmelding til arrangementet og det skal ske via Dalum Kirkes hjemmeside www.dalumkirke.dk – der åbnes for tilmelding ca. 14 dage før arrangementet. Pris 30 kr. som betales ved mødets begyndelse.