Foredrag om Odense tirsdag den 26. februar 2019 kl. 20.00

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 20.00

”DET RELIGIØSE OG DET VERDSLIGE ODENSE SET I LYSET AF UNDERSØGELSERNE I THOMAS B. THRIGES GADE”

museumsinspektør Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer

I forlængelse af Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forenings generalforsamling kl. 19 er der igen i år åbent foredrag for alle interesserede ca. kl. 20 – kaffe koster 20. kr.

Som titlen antyder, handler foredraget om Odense som religiøst centrum fra den hedenske kult over omtalen af bispesædet 988 og helgenkåringen 1100 (eller var det 1101?) til den udviklede middelalderby, hvor de gejstlige institutioner fyldte godt i landskabet. Hertil kommer et verdsligt Odense, hvor der nord for Albani Kirkegård – det senere Albani Torv – skabes et nyt centrum for handel og for byens sociale institutioner gilderne, der danner broen mellem kirke og borger.

Medlemmer af Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening får udleveret det nyeste årsskrift ved aftenens afslutning.