Når historien fænger…

Torsdag den 5. september kl. 10-12
”Når historien fænger – om at blive fanget af den lokale historie”
ved Lillian Mørk, Kirsten Schougaard, Peter Svane Søndergaard og Ole Jeppesen.
I efteråret står historien centralt i vort program i Dalum Kirke, bl.a. fordi vi i år har haft et Lokalarkiv, der i 40 år har taget sig af vores fælles lokale historie. Sæsonens første torsdagsmøde handler om, hvordan den lokale historie har fænget hos nogle af stedets beboere.
Den nystartede Lokalhistoriske Studiekreds vil fortælle om glæden og spændingen ved at arbejde med den lokale historie i Dalum og Hjallese. Udover at læse gotisk håndskrift, snakke, holde oplæg, spise kage, søge i arkivalier, så har kredsen været på studieture til f.eks. Landsarkivet for Fyn og Dansk Folkemindesamling (Det Kongelige Bibliotek). Denne torsdag beretter medlemmerne bl.a. historien bag 2 gamle fotos på arkivet, som ingen før vidste noget om og om en skandale, da tjenestepigen på Dalum Mølle blev gravid med mølleren og fødte i dølgsmål.
Historiekredsen har plads til nye interesserede deltagere, så formiddagen byder også på lidt om de opgaver, som ligger og venter.

Mødet er i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Dalum-Hjallese og Lokalarkivet.
Tilmelding er ikke nødvendig, men dørene lukkes, når salen er fyldt. Adgang fra kl. 9.15