DANNEBROG – historien om danskernes flag

Torsdagsmøde i Dalum Kirke den 25. april 2019 kl. 10 – 12 ”DANNEBROG – historien om danskernes flag”  v. historiker, dr.theol. Carsten Selch Jensen

Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen under et voldsomt slag mellem danske korsfarere og estiske krigere i juni 1219 præcis der hvor den estiske hovedstad, Tallinn ligger i dag.
Den danske kong Valdemar Sejr havde den sommer atter en gang ført sin ledingsflåde til Estland i bestræbelsen på at underlægge sig den nordligste del af esternes land og omvende disse hedenske folk til kristendommen. Det skete i skarp konkurrence med den tyske mission og militære erobring der udgik fra Riga længere mod syd. De ældste fortællinger om Dannebrog som et himmelsk korsbanner har rødder i disse begivenheder men afslører interessant nok, at historien måske oprindeligt havde knyttet sig til et helt andet militært togt godt ti år før den danske konges angreb i 1219.
I dette foredrag forsøger Carsten Selch Jensen i anledning af den formodede 800 års fødselsdag at kaste lys over både legenden om Dannebrog og de bagvedliggende historiske begivenheder for at se om ikke vi kan blive lidt klogere på, hvor vi egentlig har vores flag fra?

Mødet er et fællesarrangement mellem Dalum Bibliotek, Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening og Dalum Kirke.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes, når salen er fyldt.