EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til §6 i vedtægterne indkaldes der hermed til ekstraordinær  

generalforsamling i Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening 

Torsdag den 9.11.2023 kl. 20.45 i Hjallese Kirke (efter medlemsmødet om  ”K2, Stue 6”) 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent 
  2. Valg af to revisorer 
    1. Bestyrelsens forslag er: Gurli Margrethe Hemmingsen og Carsten P. Schmidt  
  3. Valg af revisorsuppleant 
    1. Bestyrelsens forslag er: Susanne Rahbek Jensen  

Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling er, at vi på forårets generalforsamling ikke fik valgt en  revisorsuppleant og at vi efter generalforsamlingen har mistet vores to valgte revisorer. 

Vedtægternes § 6: 

”Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller en tredjedel af  medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær  generalforsamling skal afholdes inden en måned efter at begæring herom er fremsat til formanden. Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.” 

Venlig hilsen
Lars Hagensen
Formand