Alle indlæg af Joachim Alexander Hald Castenschiold

Indkaldelse til generalforsamling og anmeldelse af billedbog

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening tirsdag den 27.2.2024 kl. 19.00 i Dalum Kirkes Anneks. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent fastholdes på 125 kr., så opkrævning på dette beløb udsendes pr. mail i løbet af januar 2024.

På generalforsamlingen udleveres årbogen for 2023 og desuden kan de medlemmer som har betalt yderligere 75 kr., få udleveret den nye billedbog: ”Dalum-Hjalleses historie i tekst og billeder”. Se nærmere i vedlagte boganmeldelse.

  Boganmeldelse Billedbog om Dalum-Hjallese

Arkivernes Dag på Dalum Kloster


Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv i samarbejde med MT Højgaard om afholdelse Arkivernes Dag,

Lørdag den 11. november 2023, kl. 10 – 14 inviterer vi dig hermed til Arkivernes Dag på Dalum Kloster.
Vi har i år været så heldige, at vi har kunnet samarbejde om Arkivernes Dag med de nye ejere af klosteret – MT Højgaard.
Det har givet os mulighed for at lave en retrospektiv udstilling på klosteret om dets lange og omskiftelige historie. 

 • Fra etableringen af Bendiktiner nonneklosteret ved Odense Å i middelalderen. 
 • Over den spændende tid under kronen efter reformationen, hvor bl.a. Ellen Marsvin residerede på klosteret med Christian den 4. som hyppig gæst, når han besøgte sin hustru til venstre hånd Kirsten Munk og deres talrige børneflok. 
 • Til tiden som privat herregård under navnet Christiansdal med Benzon-familien i en central rolle. 
 • Tilbage til rollen som kloster for Sct. Hedvig Søstrene gennem mere end 100 år. 
 • Og endelig nutiden som spændende udviklingsprojekt og fremtiden som attraktivt bolig-, erhvervs- og rekreationsområde baseret på MT Højgaards ambitiøse planer for området.

På udstillingen vil der være plancher om klosterets historie, ejendomsbesiddelser, beboere og mysterier, ligesom der vil være mulighed for at få et indblik i MT Højgaards visioner og planer for området. Plancheudstillingen vil blive suppleret med en slide-serie baseret på fotograf Knud B. Hansens omfattende fotomateriale fra klosteret anno 2023.

Vi ser frem til at møde dig på Dalum Kloster! Der er indgang i klostergården.

Jørgen Skytte Andersen
Konst. arkivleder

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til §6 i vedtægterne indkaldes der hermed til ekstraordinær  

generalforsamling i Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening 

Torsdag den 9.11.2023 kl. 20.45 i Hjallese Kirke (efter medlemsmødet om  ”K2, Stue 6”) 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af to revisorer 
  1. Bestyrelsens forslag er: Gurli Margrethe Hemmingsen og Carsten P. Schmidt  
 3. Valg af revisorsuppleant 
  1. Bestyrelsens forslag er: Susanne Rahbek Jensen  

Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling er, at vi på forårets generalforsamling ikke fik valgt en  revisorsuppleant og at vi efter generalforsamlingen har mistet vores to valgte revisorer. 

Vedtægternes § 6: 

”Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller en tredjedel af  medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær  generalforsamling skal afholdes inden en måned efter at begæring herom er fremsat til formanden. Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.” 

Venlig hilsen
Lars Hagensen
Formand

MEDLEMSMØDE

DALUM-HJALLESE LOKALHISTORISKE FORENING

FOREDRAG OG KORT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 9. NOVEMBER 2023 KL. 19.00

STED: HJALLESE KIRKE 

Aftenens fortæller er Niels Henning Mølgård, der har tilbragt hele sin ungdom i Dalum-Hjallese og  netop debuteret med romanen ”K2, Stue 6”. 

Det er historien om den fjortenårige dreng Niels, der i 1961 indlægges på sygehuset med brækket  arm.  

Her følger vi ham i en lille måned, hvor der er rigeligt med tid til tilbageblik. På sengestuen opstår unikke øjeblikke i intense samtaler om de nære ting i livet. Men også dramatiske hændelser hører til dagens orden. 

Romanen kredser om hændelser i Marmeladekvarteret, Dalum Centralskole, vinter på Engen, Kærlighedsstien, Dalum Kloster osv. 

Forfatteren vil fortælle om baggrund og overvejelser i tilblivelsen af sin delvist selvbiografiske roman. 

Bogen sælges denne aften til en rabatpris på 175 kr.  
med forfatterens hilsen. 

Kaffe og foredrag koster 30 kroner 

Efter foredraget – ca. kl. 20.45 er der ekstraordinær generalforsamling med valg af revisorer – se vedlagte! 

MED VENLIG HILSEN 

BESTYRELSEN

TORSDAGSMØDE/MEDLEMSMØDE

16. NOVEMBER 2023 KL. 10-12

(samarbejde mellem Dalum Kirke og Dalum-Hjallese Lokalhistorisk Forening)

STED: Dalum Kirkes Anneks

Præstegårdskulturen under pres

Hvorfor forsvinder gamle præstegårde i disse år?
Foredraget denne torsdag formiddag belyser denne problematik med mange billeder fra smukke steder i Danmark. Flere og flere sælges eller rives ned, selv om de er bevaringsværdige og udgør vores kulturarv. De ændrede levevilkår i præstegårdens dagligliv og problemerne med affolkningen af landsbyerne har haft betydning for denne udvikling.

Foredraget bygger på bogen: Præstegården i lokalsamfundet. Dagligliv og kulturarv, som udkom i 2021.

Jens Rasmussen er kirkehistoriker og har arbejdet som sognepræst i landsogn og bysogn og senest som hospitalspræst på Odense Universitetshospital.

BEMÆRK:
Der er tilmelding til arrangementet og det skal ske via Dalum Kirkes hjemmeside www.dalumkirke.dk – der åbnes for tilmelding ca. 14 dage før arrangementet. Pris 30 kr. som betales ved mødets begyndelse.

 

MEDLEMSARRANGEMENT

Medlemsarrangement for medlemmer af Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening

Fredag den 15. september 2023 kl. 15 inviterer foreningen til en eksklusiv rundvisning på Dalum Kloster.

Vi ved, at mange af vore medlemmer er interesserede i at se, hvad der gemmer sig bag murene, høre om klosterets historie og dets fremtid og at se parken, der har været lukket for offentligheden. 

Det er derfor med stor glæde, at det er lykkedes foreningen at arrangere denne rundvisning.

Vi indleder med en kort introduktion ved Paul Qvist, seniorprojektchef ved MTHøjgaard, der har købt klosteret. Herefter deles vi op i grupper og ser de mange forskellige rum i klosterbygningerne samt en lille rundvisning udendørs i parken. 

Vi samles på p-pladsen foran klosteret kl. 15. Arrangementet forventes at slutte kl. 17.

På lokalhistorisk forenings vegne

Connie Koch Rasmussen og Preben Lauesen

   og

MEDLEMSMØDE

Mandag den 21. august 2023 kl. 19.00

afholdes nedenstående arrangement for Lokalhistorisk Forenings medlemmer

Mødet indledes i Dalum Kirkes Anneks, Dalumvej 112b, 5250 Odense SV

HVAD SKAL DER SKE MED DALUM KIRKE?

ved renoveringsudvalgets formand Susanne Rahbek Jensen og sognepræst Lars Hagensen

Fra 1. september lukker Dalum Kirke i det næste 1½ år.

Årsagen er en længe planlagt renovering, den mest omfattende siden den meget store og gennemgribende renovering af kirken i 1926-29.

Processen indtil nu har været langstrakt og kringlet, men nu er de fleste brikker faldet på plads. Ved aftenens møde vil indholdet af den forestående renovering blive præsenteret i annekset, hvorefter vi går i kirken og får en kort historisk baggrund for kirkens nuværende udseende.

 Arrangør er Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening

Med venlig hilsen

Lars Hagensen