Kategoriarkiv: Nyheder

Dalum Arkiv 40 år :-)

I år runder Dalum Lokalarkiv de 40 år, hvilket støtteforeningen Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening med sine 451 medlemmer her i efteråret vil markere med forskellige arrangementer i form af foredrag og udstillinger. Foreningen og lokalarkivet har ofte haft sine arrangementer i samarbejde med Dalum Kirke.

Det første møde i efterårets række af torsdagsmøder ved Dalum Kirke indledes således 5. september kl. 10 – 12 med et arrangement, der har rod i interessen for lokalhistorien. Titlen er ”Når historien fænger – om at blive fanget af den lokale historie”

Når historien fænger…

Torsdag den 5. september kl. 10-12
”Når historien fænger – om at blive fanget af den lokale historie”
ved Lillian Mørk, Kirsten Schougaard, Peter Svane Søndergaard og Ole Jeppesen.
I efteråret står historien centralt i vort program i Dalum Kirke, bl.a. fordi vi i år har haft et Lokalarkiv, der i 40 år har taget sig af vores fælles lokale historie. Sæsonens første torsdagsmøde handler om, hvordan den lokale historie har fænget hos nogle af stedets beboere.
Den nystartede Lokalhistoriske Studiekreds vil fortælle om glæden og spændingen ved at arbejde med den lokale historie i Dalum og Hjallese. Udover at læse gotisk håndskrift, snakke, holde oplæg, spise kage, søge i arkivalier, så har kredsen været på studieture til f.eks. Landsarkivet for Fyn og Dansk Folkemindesamling (Det Kongelige Bibliotek). Denne torsdag beretter medlemmerne bl.a. historien bag 2 gamle fotos på arkivet, som ingen før vidste noget om og om en skandale, da tjenestepigen på Dalum Mølle blev gravid med mølleren og fødte i dølgsmål.
Historiekredsen har plads til nye interesserede deltagere, så formiddagen byder også på lidt om de opgaver, som ligger og venter.

Mødet er i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Dalum-Hjallese og Lokalarkivet.
Tilmelding er ikke nødvendig, men dørene lukkes, når salen er fyldt. Adgang fra kl. 9.15

DANNEBROG – historien om danskernes flag

Torsdagsmøde i Dalum Kirke den 25. april 2019 kl. 10 – 12 ”DANNEBROG – historien om danskernes flag”  v. historiker, dr.theol. Carsten Selch Jensen

Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen under et voldsomt slag mellem danske korsfarere og estiske krigere i juni 1219 præcis der hvor den estiske hovedstad, Tallinn ligger i dag.
Den danske kong Valdemar Sejr havde den sommer atter en gang ført sin ledingsflåde til Estland i bestræbelsen på at underlægge sig den nordligste del af esternes land og omvende disse hedenske folk til kristendommen. Det skete i skarp konkurrence med den tyske mission og militære erobring der udgik fra Riga længere mod syd. De ældste fortællinger om Dannebrog som et himmelsk korsbanner har rødder i disse begivenheder men afslører interessant nok, at historien måske oprindeligt havde knyttet sig til et helt andet militært togt godt ti år før den danske konges angreb i 1219.
I dette foredrag forsøger Carsten Selch Jensen i anledning af den formodede 800 års fødselsdag at kaste lys over både legenden om Dannebrog og de bagvedliggende historiske begivenheder for at se om ikke vi kan blive lidt klogere på, hvor vi egentlig har vores flag fra?

Mødet er et fællesarrangement mellem Dalum Bibliotek, Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening og Dalum Kirke.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene lukkes, når salen er fyldt.

 

Kunst og Kultur 2019

“KUNST OG KULTUR” I DALUM KIRKE

Tema-lørdag den 30. marts kl. 9.30-16

Dalum Kirke og Dalum Bibliotek inviterer til temadag under overskriften:

Kunst og kultur bliver ofte benævnt som et og det samme – og i ét sammensat ord: kunstogkultur. Men hvad er kunst og hvad er kultur – og hvad skal vi med den?

Historisk set har brugt kunsten til at forholde os til den kultur, vi kommer fra igennem f.eks. arkitekturen, billedkunsten, musik og litteratur. Man kan stille mange spørgsmål om vigtigheden af den kultur, vi kommer fra og om vigtigheden af at kunne udtrykke og beskrive den.

Kulturen kan vi ikke løbe fra, den er vi født ind i, men kunsten, som vi bruger til at forholde os til den kultur vi kommer fra, kan diskuteres igen og igen. Kunsten er et redskab, som kan beskrive, kritisere, perspektivere, håndgribeliggøre, definere og berøre. Vi kan rykke ved vores egen og andres opfattelse af kulturen igennem kunsten.

Men prioriterer vi kunsten godt nok i vores samfund – og hvordan kan vi give den bedre vilkår?

Vi har inviteret en række spændende kulturpersonligheder og vigtige stemmer i dagens kunst-og kulturdebat til hver at komme med deres indspark til debatten, vi skal også selv diskutere spørgsmålet.

Medvirkende: Tore Leifer, kulturjournalist (kendt fra P1), Knud Romer, forfatter og debattør, og Sarah Smed, historiker og formidlingschef.

Til sidst slutter vi af med en spændende koncert kl. 15 i Dalum Kirke med duoen Singh og Goldschmidt.

Billetter (begrænset antal) koster 100 kroner, som inkluderer kaffe/te og frokost. Købes hos kirke-kulturmedarbejder Tine Antonsen, tlf. 30 68 30 66, mail:

Foredrag om Odense tirsdag den 26. februar 2019 kl. 20.00

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 20.00

”DET RELIGIØSE OG DET VERDSLIGE ODENSE SET I LYSET AF UNDERSØGELSERNE I THOMAS B. THRIGES GADE”

museumsinspektør Jakob Tue Christensen, Odense Bys Museer

I forlængelse af Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forenings generalforsamling kl. 19 er der igen i år åbent foredrag for alle interesserede ca. kl. 20 – kaffe koster 20. kr.

Som titlen antyder, handler foredraget om Odense som religiøst centrum fra den hedenske kult over omtalen af bispesædet 988 og helgenkåringen 1100 (eller var det 1101?) til den udviklede middelalderby, hvor de gejstlige institutioner fyldte godt i landskabet. Hertil kommer et verdsligt Odense, hvor der nord for Albani Kirkegård – det senere Albani Torv – skabes et nyt centrum for handel og for byens sociale institutioner gilderne, der danner broen mellem kirke og borger.

Medlemmer af Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening får udleveret det nyeste årsskrift ved aftenens afslutning.

Nytårskur i lagerhal på Dalum Papirfabrik 2018

Lokalhistorisk forening og arkiv med til Odense Kommunes nytårskur i Dalum Papirfabrik.

Som den eneste lokale forening var Dalum Hjallese Lokalhistoriske Forening og Arkiv inviteret med til Odense Kommunes årlige nytårskur 17.januar der i år foregik var flyttet til en gammel lagerhal på Dalum Papirfabrik. Over 1000 inviterede erhvervsfolk, foreninger og kulturfolk fra Odense deltog med et program der omfattede nytårstale af Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel og debat med et panel bestående af erhvervsfolk og bl.a. Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl.

Til lejligheden havde Lokalhistorisk Forening lavet en historisk udstilling om Dalum Papirfabrik bestående af en stand, historiske plakater og en folder om Dalum Papirfabrik i gamle dage.

Hent folderen Dalum Papirfabrik i gamle dage her.

Torsdag d. 28 februar 2019 kl. 10-12: Foredrag om socialhistorie af professor emeritus Jørn Henrik Petersen

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 10-12
”SOCIALHISTORIE – DE STORE LINJER, PENDULBEVÆGELSER OG TIDSÅNDENSS ÆNDRINGER”
v. professor emeritus Jørn Henrik Petersen, Odense

Jørn Henrik Petersen indleder formiddagens foredrag med en beskrivelse af de store linjer i den socialhistoriske udvikling fra Reformationstiden og frem til i dag. Han drøfter eksempler på, hvordan historien pendulerer, så man på sæt og vis vender tilbage til en tankeverden, der ellers prægede en tidligere fase. Med det som udgangspunkt illustreres, hvordan tidsånden – forskellige tiders grundlæggende ideer – ændrer sig, samtidig med at ’gamle’ ideer ligger som arkæologiske lag under den aktuelle tilstand. Som et selvstændigt tema overvejes det, om religionen har en selvstændig rolle at spille.
Jørn Henrik Petersen kunne i 2018 fejre sit 50-års jubilæum som universitetsansat, heraf 44 år som professor ved SDU. I de senere år har han (2011-2014) været hovedredaktør på det store 7-bindsværk om Dansk Velfærdshistorie, ligesom han har udgivet en bog om bevægelsen fra ret til pligt (2014) og en trilogi om Martin Luthers socialetik og dens sammenhæng med den historiske udvikling.
Foredraget er et fællesarrangement mellem Dalum Kirke og Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening

Tom Buk-Swienty i Dalum Kirkes Anneks 25. oktober 2018 kl. 10 og kl. 19.30

Jacob Riis var på mange måder “Den ideelle amerikaner”.
Han blev født i Ribe i 1849, emigrerede som ung til New York i 1870, men vendte senere hjem til Danmark.
Han var journalist og social reformist, og i dag er han kendt som verdens første dokumentarfotograf. Han startede med at tage billeder i de fattigste kvarterer i USA, og med billederne fik han sat en ny social dagsorden i landet.
Tom Buk-Swienty skrev i 2005 en biografi om Jacob Riis. På sin egen krop oplevede Riis at skulle bygge en ny tilværelse op som borger i et fremmed land mellem tusinder i samme situation.
Riis er stadig aktuel både i USA og herhjemme, hvor man påtænker et nyt museum om ham i hans fødeby Ribe.
Samarbejde mellem Dalum Kirke og Dalum Bibliotek – formiddagens foredrag, der gentages om aftenen kl. 19.30, er en del af Kulturfestivalen Abrahams Sammenbragte Børn.
Tilmelding ikke nødvendig, men dørene ved foredraget lukkes, når salen er fyldt.
Bog&Ide sælger i forbindelse med foredraget bogen om Riis og andre bøger af Tom Buk-Swienty til en fordelagtig pris.2 x TORSDAGSMØDE I DALUM KIRKES ANNEKS 25. oktober kl. 10 og kl. 19.30

 

Sølv, blod og kongemagt – torsdagsmøde 1 november 2018 kl. 10-12

Historiker og forfatter Anders Lundt Hansen, København

Gennem tre af den tids markante personligheder, foldes hele historien ud om de dramatiske århundreder fra år 800 til ca. 1050. Tag denne formiddag med på togt gennem sølvrige handelsbyer, til kongernes forhandlingsmøder til bloddrivende slagmarker, når Anders Lundt Hansen i veloplagt fortælleform giver en samlet forklaring på den skandinaviske ekspansion. Samtidig hæver forfatteren øksen over en af de bærende stolper i den danske identitet: Vikingetiden.

Dagens foredragsholder er dagsaktuel med en ny debatbog om vikingemyterne. Bogen kan erhverves til favorabel pris efter foredraget, hvor forfatteren gerne signerer! Bog & Idé står for bogsalget.

Tilmelding ikke nødvendig, men dørene ved foredraget lukkes, når salen er fyldt.

Mødet er et fællesarrangement mellem Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Forening, Dalum Bibliotek og Dalum Kirke